Workshop school

Kunnen samenwerken is een van de 21th eeuwse vaardigheden. Begin vorige eeuw zei Vygotsky al: “In spel is het alsof kinderen een kop groter dan ze in werkelijkheid zijn.” (Lev Vygotsky 1896-1934). In de workshops van Earth Games leer je hoe je als leerkracht kinderen in spel kunt leren samenwerken. In coöperatieve spelvormen spelen kinderen mét elkaar in plaats van tegen elkaar, hierdoor is het een krachtig middel om samenwerkingsvaardigheden en denkvaardigheden te stimuleren binnen het onderwijs.

In het primair onderwijs mag spel een rol spelen om kinderen te leren samenwerken. Dit is een snelle manier om de competenties zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale vaardigheden te leren binnen de basisschool. Kinderen ontwikkelen samenwerkingsvaardigheden en denkvaardigheden in spelvormen waarin ze met elkaar spelen in plaats van tegen elkaar. Dit draagt bij aan een ondernemende houding. Naast opbouwend voor de individuele kinderen en de groepsvorming in de klas, is de workshop school tevens teambuildend voor het team! Zo dient de workshop een dubbel doel: inhoudelijk & teambuildend. De workshops school van Earth Games zijn geschikt voor uw team van leerkrachten in het basisonderwijs en worden door leerkrachten als energie-gevend en praktisch ervaren.

Soorten workshops school

Earth Games biedt diverse soorten workshops voor teams in het primair onderwijs. De workshops school zijn zeer geschikt voor een teamdag, studiedag, themadag, congres of teamuitje. De workshop school sluit mooi aan bij ontwikkelingen zoals coöperatief leren en 21st century skills/ 21e eeuwse vaardigheden. De referenties hiervan zijn te vinden op de pagina referenties.

In coöperatieve spelvormen werken de spelers samen om een gezamenlijk doel te bereiken. Er wordt niet tegen elkaar, maar mét elkaar gespeeld. Op een vanzelfsprekende manier leren kinderen samen oplossingen te zoeken, te delen, naar elkaar te luisteren, samen te werken, elkaar te helpen, creatief te denken. Vaardigheden die steeds meer worden gewaardeerd in het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Coöperatief spel heeft een positieve invloed op het gedrag en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen en bevordert een sfeer van veiligheid, plezier, openheid en vertrouwen.

Coöperatief leren, workshop school

De insteek van de workshop school is coöperatief. De workshops school stimuleert leren door middel van spel en past goed bij bijvoorbeeld coöperatief leren. De workshop heeft een speelse insteek; de deelnemers ervaren zelf de spelvormen en dit werkt naast inhoudelijk verdiepend ook verbindend. De workshop school is geschikt voor professionals die kinderen begeleiden. De spelvormen die tijdens de workshops geleerd worden zijn geschikt voor buiten of binnen, in de klas, in de gymzaal, op het schoolplein, in de natuur rondom de school, op het groene schoolplein. Vaak horen we terug dat het een workshop school is waar je in de praktijk ook echt iets mee kunt. De betrokkenheid tijdens spel is hoog, kinderen ervaren verbondenheid met zichzelf, elkaar en de aarde. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.